Kovelinas Andrius

Litewski artysta, mieszkający w Polsce. Urodzony w 1958 roku, zaczynał od plakatów; otrzymywał za nie nagrody w konkursach. Na Litwie prowadził własną szkołę artystyczną. Mieszkał we Francji, Irlandii. Od lat zajmuje się malarstwem olejnym. Na koncie wiele wystaw. Główną tematyką jego twórczości są kobiety.


Dama retro
olej płótno 100x50cm
Dama retro
Sprzedany
Klaun
Sprzedany
The time seller "Sprzedawca czasu"
Sprzedany
Trzy Gracje
Sprzedany
Wróć do listy artystów << >>