Regulamin aukcji Galerii Triada

  1. Aukcje obrazów wystawianych w galerii Triada są aukcjami zamkniętymi. Biorą w niej udział wyłącznie osoby zaproszone.
  2. Żeby wziąć udział w licytacji należy skontaktować się z galerią Triada. Na adres email zostaną wysłane wygenerowane losowo dane do logowania.
  3. Termin rozpoczęcia każdej licytacji jest podany na stronie z aktywnymi aukcjami.
  4. Termin zakończenia poszczególnych aukcji jest z góry określony i również dostępny na stronie.
  5. Szczegółowe informacji dotyczące obiektu licytacji są dostępne na stronie dedykowanej.
  6. Są to: Czas rozpoczęcia składania ofert, czas zakończenia licytacji, cena wywoławcza, cena aktualna, bieżący zapis licytacji z wysokością oferty i czasem jej złożenia oraz czas pozostały do zakończenia aukcji.

Licytacja

  1. Minimalna stawka podbicia ceny to 100 zł.
  2. Deklarowaną cenę można wybrać z pola rozwijalnego, które pojawi się po wciśnięciu przycisku “Podbij cenę”, w momencie gdy aukcja będzie już aktywna.
  3. Najwyższa oferta złożona w terminie przeznaczonym na licytację jest równoznaczna z zakupem obrazu. W przypadku dwóch lub więcej ofert o tej samej wysokości liczy się czas złożenia oferty. Ważna jest oferta złożona najwcześniej.
  4. Po skończonej licytacji z osobą, która złożyła najwyższą ofertę spełniającą warunki licytacji skontaktuje się właściciel galerii Triada.
Galeria Triada

Galeria Triada