exhibition of paintings and drawings by Sergei Tkaczenki

W sopockiej Triadzie miała miejsce wystawa malarstwa i rysunku Siergieja Tkaczenki 10.11.2006 – 28.11.2006

<< >>
Galeria Triada

Galeria Triada