Wieczerzak Dariusz

Absolwent ASP, Poznań, dyplom w zakresie rzeźby, w pracowni prof. J. Kopczyńskiego, w roku 1990.
Wieloletni pracownik na wydziale MGR ( Malarstwo Grafika Rzeźba ) w pracowni rzeźby. Adiunkt I stopnia.  Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych.


Byk
brąz
Kot, Kruki
Zapytaj / zamów
Byk
sprzedany
Byk
sprzedany
Kot
sprzedany
Wróble
sprzedana
Wróć do listy artystów << >>
Galeria Triada

Galeria Triada