Stryjec Ryszard

Ryszard Stryjec urodził się w 1932 roku w Wilnie. Po wojnie przeniósł się do Trójmiasta, tu ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (dawna nazwa Akademii Sztuk Pięknych) w pracowni Krystyny Łady-Studnickiej. W latach 1952-1958 kontynuował naukę po ukończeniu Liceum Plastycznego, w PWSSP najpierw w Sopocie, później w Gdańsku. Malarstwo w pracowniach profesora Stanisława Teisseyre´a i Krystyny Łady-Studnickiej oraz grafikę u  profesora Zygmunta Karolaka. W latach 1955 -1962 był związany z grupą ceramiczną „ Kadyny” – kierowaną przez Hannę Żuławską. Od 1956 roku mieszkał w domu przy gdańskim Targu Rybnym, gdzie teraz wmurowana jest pamiątkowa tablica poświęcona artyście. Zmarł w Gdańsku w 1997 roku, w wieku 65 lat. Stryjec uprawiał malarstwo, rzeźbę i ceramikę, przede wszystkim jednak zajmował się grafiką. Stworzył kilka tysięcy prac. Absolutny mistrz małych form graficznych, takich jak ex librysy. Nazywany gdańskim Dürerem. Cechą charakterystyczną jego twórczości było wplatanie postaci fantastycznych, bajkowych i biblijnych w motywy gdańskie. Prace artysty były prezentowane na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą m.in. we Francji, Niemczech, Holandii i Finlandii oraz znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach Trójmiasta. Z galerią Triada blisko związany przez lata 90-te aż do swojej śmierci. W 1995 roku w sopockiej Triadzie miała miejsce wystawa jego prac graficznych. Po śmierci miała miejsce wystawa w Muzeum Narodowym w Zielonej Bramie , w której zestawiono jego prace z A. Dürerem i G. Grassem.


Meluzyna
grafika 24x32cm sygnowana
Meluzyna
Sprzedany
Hieronim
Sprzedany
Sprzedany
Sprzedany
Sprzedany
Sprzedany
Don Kichot
Sprzedany
Wieża Babel
Sprzedany
Żebym nigdy nie zmarniał
Sprzedany
Sprzedany
Szachy 13/96
Sprzedany
Harpia
Sprzedany
Meluzyna
Sprzedany
Ptak II
Sprzedany
Wróć do listy artystów << >>