Wyspy Ewy Kutylak, grafika
Kolejny dowód uznania od klienta galerii dla artystki