exhibition Michel Lensky 2004

W galerii Triada w Sopocie dobiegła końca wystawa Michela Lensky’ego, malarza na stałe zamieszkałego w Paryżu. Obrazy przedstawiające wybrzeża Normandii czy Paryż, a inspirowane impresjonizmem, stały się pretekstem spotkania na wernisażu wielu znanych osób m. in.: prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, wice-prezydenta Sopotu Wojciecha Fułka, marszałka województwa pomorskiego Jana Kozłowskiego i posła  Janusza Lewandowskiego.

Back to exhibitions << >>
Galeria Triada

Galeria Triada